"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2399
№ търг EТ04398
Първа дата 10.10.2023 11:00
Втора дата 11.10.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 18079.66 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2399
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 23.98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 142.13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 166.11 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борово 2399 Заповед 3-30-597.pdf - 18.09.2023 16:35
Борово 2399 Документация.rar - 18.09.2023 16:35