"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2015-ет
№ търг EТ00448
Първа дата 28.11.2019 10:30
Втора дата 29.11.2019 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 47727.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2015-ет
Дървесен вид Бялбор
Едра 208 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 256 куб.м.
Дърва за огрев 110 куб.м.
Общо 610.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 08.11.2019 14:48
Документация - 08.11.2019 14:48
Протокол - 29.11.2019 13:28
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2019 13:28
Договор и приложения - 20.12.2019 15:25
Уведомление за прекратяване на договор - 30.04.2020 09:57
 
Резултати
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 59181.48 лева без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 58704.21 лева без ДДС.