"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 10МФ-20
№ търг EТ00460
Първа дата 06.12.2019 12:30
Втора дата 09.12.2019 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 18725.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 10МФ-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 147 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:58
Документация - 11.11.2019 13:58
Протокол - 06.12.2019 13:54
Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 13:54
Договор и приложения - 23.12.2019 15:59
 
Резултати
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 21346.50 лева без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 21346.50 лева без ДДС.