"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2404МТ
№ търг EТ05049
Първа дата 18.12.2023 11:30
Втора дата 19.12.2023 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 225748.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2404МТ
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1059.9 куб.м.
Средна 68.61 куб.м.
Дребна 2.42 куб.м.
ОЗМ 125 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1255.93 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2404МТ Заповед З-35-739.pdf - 21.11.2023 11:51
Чепино 2404МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:51