"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2270 E
№ търг EТ02274
Първа дата 27.05.2022 11:00
Втора дата 30.05.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 20394.65 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2270 E
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 115.86 куб.м.
Средна 0.74 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 36.13 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 152.73 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 05.07.2022 14:34
Договор и приложения - 13.06.2022 09:04
Заповед - 27.05.2022 16:19
Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:10
Протокол - 27.05.2022 16:10
Документация - 09.05.2022 14:16
Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16
 
Резултати
На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 49763.45 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49763.45 лева без ДДС.