"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 2МФ-20
№ търг EТ00452
Първа дата 05.12.2019 09:00
Втора дата 06.12.2019 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 43355.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2МФ-20
Дървесен вид Бялбор
Едра 299 куб.м.
Средна 121 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 52 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 481.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:46
Документация - 11.11.2019 13:46
Протокол - 05.12.2019 13:54
Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 13:54
Договор и приложения - 23.12.2019 15:27
 
Резултати
На първо място ЕТ "ДЪБ - НИЯЗИ КАРАБАШ", с предложена цена в размер на 43355.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 43355.00 лева без ДДС.