"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2320
№ търг EТ03681
Първа дата 21.06.2023 15:00
Втора дата 22.06.2023 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 10917.68 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2320
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 230.65 куб.м.
Общо 230.65 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за определяне на купувач - 21.06.2023 16:20
Протокол - 21.06.2023 16:20
Заповед за откриване - 01.06.2023 10:21
Документация - 01.06.2023 10:21
 
Резултати
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 10917.68 лева без ДДС.