"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 1МФ-20
№ търг EТ00451
Първа дата 05.12.2019 08:00
Втора дата 06.12.2019 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 24440.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 1МФ-20
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 189 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 251.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:44
Документация - 11.11.2019 13:44
Протокол - 05.12.2019 09:10
Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 09:10
Договор и приложения - 23.12.2019 15:26
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:26
 
Резултати
На първо място ЕТ "ДЪБ - НИЯЗИ КАРАБАШ", с предложена цена в размер на 24440.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 24440.00 лева без ДДС.