"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1955
№ търг EТ00416
Първа дата 01.10.2019 10:00
Втора дата 02.10.2019 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 51212.55 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 1955
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 387.13 куб.м.
Средна 48.73 куб.м.
Дребна 3.82 куб.м.
ОЗМ 89.34 куб.м.
Дърва за огрев 4.70 куб.м.
Общо 533.72 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 10.09.2019 13:36
Документация - 10.09.2019 13:36
Протокол - 01.10.2019 15:42
Заповед за определяне на купувач - 01.10.2019 15:42
Договор и приложения - 08.10.2019 15:10
Допълнитено споразумение - 27.12.2019 10:48
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 56845.98 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 56845.98 лева без ДДС.