"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2314
№ търг EТ04390
Първа дата 11.10.2023 09:00
Втора дата 12.10.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 59653.79 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2314
Дървесен вид Зимендъб, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 130 куб.м.
Средна 70 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 103 куб.м.
Дърва за огрев 519 куб.м.
Общо 825.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Хисар 2314 Документация.rar - 19.09.2023 09:40
Хисар 2314 Заповед З-28-282.pdf - 19.09.2023 09:40