"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1928
№ търг EТ00428
Първа дата 17.10.2019 10:00
Втора дата 18.10.2019 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 61839.45 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00428 от 17.10.2019 10:00 е прекратена на 16.10.2019 15:03 на основание Заповед №333/16.10.2019 г. на директора на ТП ДЛС „Кормисош“.
 
Данни за дървесина
Обект № 627.14
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 627.14 куб.м.
Средна 87.81 куб.м.
Дребна 5.91 куб.м.
ОЗМ 106.38 куб.м.
Дърва за огрев 69.99 куб.м.
Общо 897.23 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 30.09.2019 14:40
Документация - 30.09.2019 14:41
Протокол - 16.10.2019 15:02
Заповед за прекратяване - 16.10.2019 15:02