"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2401MT
№ търг EТ05046
Първа дата 18.12.2023 08:30
Втора дата 19.12.2023 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 118684.47 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2401MT
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 414.04 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 6.99 куб.м.
ОЗМ 225 куб.м.
Дърва за огрев 50.88 куб.м.
Общо 798.91 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2401МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:51
Чепино 2401МТ Заповед З-35-736.pdf - 21.11.2023 11:51