"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2401MT
№ търг EТ05046
Първа дата 18.12.2023 08:30
Втора дата 19.12.2023 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 118684.47 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2401MT
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 414.04 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 6.99 куб.м.
ОЗМ 225 куб.м.
Дърва за огрев 50.88 куб.м.
Общо 798.91 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 18.07.2024 11:50
Договор и приложения - 12.01.2024 14:06
Заповед за определяне на купувач - 18.12.2023 18:46
Протокол - 18.12.2023 18:46
Документация - 21.11.2023 11:51
Заповед за откриване - 21.11.2023 11:51
 
Резултати
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 119871.31 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 118684.47 лева без ДДС.