"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2221 E
№ търг EТ02224
Първа дата 19.04.2022 09:00
Втора дата 20.04.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 46690.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2221 E
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 351 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 58 куб.м.
Общо 416.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:17
Договор и приложения - 27.05.2022 11:37
Заповед за определяне на купувач - 19.04.2022 15:56
Протокол - 19.04.2022 15:56
Документация - 01.04.2022 11:30
Заповед за откриване - 01.04.2022 11:30
 
Резултати
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 133066.50 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 132132.70 лева без ДДС.