"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2215-2Е
№ търг EТ01850
Първа дата 21.12.2021 11:00
Втора дата 22.12.2021 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 29735.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2215-2Е
Дървесен вид Бялбор, Бук, Трепетлика
Едра куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 244 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 386.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:07
Договор и приложения - 25.01.2022 08:35
Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:53
Протокол - 22.12.2021 13:53
Документация - 02.12.2021 11:32
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:32
 
Резултати
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 70769.30 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 70471.95 лева без ДДС.