"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2148
№ търг EТ01525
Първа дата 17.08.2021 10:00
Втора дата 18.08.2021 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 34235.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2148
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 250 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 321.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 14:07
Заповед за откриване - 23.07.2021 14:07
Протокол - 17.08.2021 13:33
Заповед за определяне на купувач - 17.08.2021 13:33
Договор и приложения - 07.09.2021 11:11
 
Резултати
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 69154.70 лева без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 68812.35 лева без ДДС.