"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2405MT
№ търг EТ05050
Първа дата 18.12.2023 12:30
Втора дата 19.12.2023 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 181405.91 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2405MT
Дървесен вид Бялбор
Едра 894.78 куб.м.
Средна 63.06 куб.м.
Дребна 2.55 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 27.99 куб.м.
Общо 1028.38 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2405МТ Заповед З-35-740.pdf - 21.11.2023 11:51
Чепино 2405МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:50