"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2257 E
№ търг EТ02165
Първа дата 30.03.2022 10:00
Втора дата 31.03.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 19848.56 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2257 E
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 100.35 куб.м.
Средна 117.29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.72 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 221.36 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:38
Заповед - 06.04.2022 08:59
Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 15:33
Протокол - 30.03.2022 15:33
Документация - 11.03.2022 13:59
Заповед за откриване - 11.03.2022 13:59
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 50019.04 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 49820.55 лева без ДДС.