"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2304-1
№ търг EТ02673
Първа дата 29.11.2022 11:00
Втора дата 30.11.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 119280.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2304-1
Дървесен вид Смърч, Черенбор
Едра 703 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 835.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 04.10.2023 13:40
Договор и приложения - 03.01.2023 14:54
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:52
Протокол - 29.11.2022 15:52
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
Документация - 10.11.2022 13:40
 
Резултати
На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 130015.20 лева без ДДС.
На второ място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 127629.60 лева без ДДС.