"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2260-2 E
№ търг EТ02170
Първа дата 31.03.2022 15:00
Втора дата 01.04.2022 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 24038.25 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2260-2 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 174.34 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 31.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 206.22 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:42
Заповед - 06.04.2022 09:07
Заповед за определяне на купувач - 01.04.2022 10:49
Протокол - 01.04.2022 10:49
Заповед за откриване - 11.03.2022 14:03
Документация - 11.03.2022 14:02
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 72354.63 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 72354.63 лева без ДДС.