"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2407MT
№ търг EТ05052
Първа дата 18.12.2023 14:30
Втора дата 19.12.2023 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 78938.96 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2407MT
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 233.4 куб.м.
Средна 95.15 куб.м.
Дребна 2.8 куб.м.
ОЗМ 207.67 куб.м.
Дърва за огрев 42.38 куб.м.
Общо 581.40 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2407МТ Заповед З-35-742.pdf - 21.11.2023 11:50
Чепино 2407МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:50