"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2205-2е
№ търг EТ01837
Първа дата 08.12.2021 15:30
Втора дата 09.12.2021 15:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 20044.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2205-2е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 124 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 260.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:02
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:01
Договор и приложения - 25.01.2022 08:29
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2021 14:12
Протокол - 09.12.2021 14:12
Заповед за откриване - 19.11.2021 15:40
Документация - 19.11.2021 15:40
 
Резултати
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 59731.12 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 59731.12 лева без ДДС.