"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23202
№ търг EТ02683
Първа дата 30.11.2022 09:00
Втора дата 01.12.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 102680.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23202
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 522 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 87 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 647.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 16.01.2024 16:10
Допълнитено споразумение - 10.11.2023 11:21
Допълнитено споразумение - 12.10.2023 09:09
Допълнитено споразумение - 13.07.2023 10:43
Допълнитено споразумение - 11.04.2023 13:29
Договор и приложения - 15.12.2022 08:55
Заповед - 30.11.2022 16:22
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:22
Протокол - 30.11.2022 16:22
Заповед за откриване - 09.11.2022 13:41
Документация - 09.11.2022 13:41
 
Резултати
На първо място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 103706.80 лева без ДДС.
На второ място "ДСВ - ТРАНС" ООД, с предложена цена в размер на 102680.00 лева без ДДС.