"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2148
№ търг EТ01514
Първа дата 18.06.2021 09:00
Втора дата 21.06.2021 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 27883.24 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2148
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Калина
Едра 23 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 649 куб.м.
Общо 684.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 31.05.2021 15:51
Заповед за откриване - 31.05.2021 15:51