"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2214-1Е
№ търг EТ01847
Първа дата 16.12.2021 09:30
Втора дата 17.12.2021 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 40425.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2214-1Е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук
Едра 381 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 381.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 25.01.2022 08:33
Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
Протокол - 16.12.2021 17:00
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
Документация - 26.11.2021 19:02
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 103083.75 лева без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 103083.75 лева без ДДС.