"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 5МФ-20
№ търг EТ00455
Първа дата 05.12.2019 12:00
Втора дата 06.12.2019 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 32745.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 5МФ-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 252 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:50
Документация - 11.11.2019 13:50
Протокол - 05.12.2019 15:27
Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 15:27
Договор и приложения - 23.12.2019 15:58
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:25
 
Резултати
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 36019.50 лева без ДДС.
На второ място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 36019.50 лева без ДДС.