"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2117Е
№ търг EТ01234
Първа дата 18.12.2020 10:30
Втора дата 21.12.2020 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 45254.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2117Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 251 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 155 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 511.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.11.2021 10:04
Договор и приложения - 18.01.2021 14:34
Заповед за определяне на купувач - 18.12.2020 15:45
Протокол - 18.12.2020 15:45
Заповед за откриване - 26.11.2020 11:03
Документация - 26.11.2020 11:03
 
Резултати
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 57472.58 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 57472.58 лева без ДДС.