"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 9МФ-20
№ търг EТ00459
Първа дата 06.12.2019 11:30
Втора дата 09.12.2019 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 128985.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 9МФ-20
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 961 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 167 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1151.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:55
Документация - 11.11.2019 13:55
Протокол - 06.12.2019 15:14
Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 15:15
Договор и приложения - 23.12.2019 15:59
Уведомление за прекратяване на договор - 12.05.2020 13:14
 
Резултати
На първо място ЕТ "НИК-МАН-63 - НИКОЛАЙ МАНДРАДЖИЕВ", с предложена цена в размер на 150912.45 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 150912.45 лева без ДДС.