"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1911
№ търг EТ00419
Първа дата 09.10.2019 08:00
Втора дата 10.10.2019 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 28204.46 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00419 от 09.10.2019 08:00 е прекратена на 08.10.2019 15:43 на основание Заповед № 312/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1911
Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 266.52 куб.м.
Средна 13.66 куб.м.
Дребна 0.1 куб.м.
ОЗМ 82.37 куб.м.
Дърва за огрев 169.05 куб.м.
Общо 531.70 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 20.09.2019 15:41
Документация - 20.09.2019 15:41
Протокол - 08.10.2019 15:40
Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:40