"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2389
№ търг EТ05016
Първа дата 15.12.2023 10:30
Втора дата 18.12.2023 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 25087.28 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2389
Дървесен вид Смърч
Едра 86.1 куб.м.
Средна 17.62 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 40.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.60 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2389 Заповед З-22-925.pdf - 21.11.2023 10:39
Родопи 2389 Документация.rar - 21.11.2023 10:39