"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2389
№ търг EТ05016
Първа дата 15.12.2023 10:30
Втора дата 18.12.2023 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 25087.28 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2389
Дървесен вид Смърч
Едра 86.1 куб.м.
Средна 17.62 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 40.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.60 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 04.01.2024 13:53
Заповед - 15.12.2023 13:12
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2023 13:12
Протокол - 15.12.2023 13:12
Заповед за откриване - 21.11.2023 10:39
Документация - 21.11.2023 10:39
 
Резултати
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 27595.98 лева без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 27345.11 лева без ДДС.