"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23203
№ търг EТ02684
Първа дата 30.11.2022 10:00
Втора дата 01.12.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 107255.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23203
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 683 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 741.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 15.12.2022 08:55
Заповед - 30.11.2022 16:21
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:21
Протокол - 30.11.2022 16:21
Документация - 09.11.2022 13:42
Заповед за откриване - 09.11.2022 13:42
 
Резултати
На първо място "ДСВ - ТРАНС" ООД, с предложена цена в размер на 108327.55 лева без ДДС.
На второ място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 107255.00 лева без ДДС.