"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23158
№ търг EТ05040
Първа дата 15.12.2023 12:30
Втора дата 18.12.2023 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 24566.13 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23158
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 121.32 куб.м.
Средна 2.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 123.71 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борово 23158 Документация.rar - 21.11.2023 10:05
Борово 23158 Заповед 3-30-899.pdf - 21.11.2023 10:05