"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2287 E
№ търг EТ02488
Първа дата 20.09.2022 10:00
Втора дата 21.09.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 4372.90 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2287 E
Дървесен вид Бук
Едра 21.93 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 42.24 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 18.10.2022 14:24
Заповед - 20.09.2022 15:37
Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:37
Протокол - 20.09.2022 15:37
Заповед за откриване - 01.09.2022 15:56
Документация - 01.09.2022 15:56
 
Резултати
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 8877.09 лева без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 8833.36 лева без ДДС.