"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2354
№ търг EТ03670
Първа дата 20.06.2023 13:00
Втора дата 21.06.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 29772.90 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2354
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 109.15 куб.м.
Средна 26.92 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 36.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 172.48 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 30.06.2023 13:46
Заповед - 20.06.2023 15:45
Заповед за определяне на купувач - 20.06.2023 15:45
Протокол - 20.06.2023 15:45
Документация - 30.05.2023 14:06
Заповед за откриване - 30.05.2023 14:06
 
Резултати
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 33345.66 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33345.66 лева без ДДС.