"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2275 E
№ търг EТ02321
Първа дата 21.06.2022 13:00
Втора дата 22.06.2022 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 32814.30 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2275 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 203.79 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30.63 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 234.42 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 07.07.2022 15:04
Заповед - 21.06.2022 16:19
Протокол - 21.06.2022 16:19
Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:19
Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
Документация - 03.06.2022 08:12
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 33142.44 лева без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 32814.30 лева без ДДС.