"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2004
№ търг EТ00429
Първа дата 20.11.2019 09:00
Втора дата 21.11.2019 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 25997.71 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2004
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 257.96 куб.м.
Средна 13.17 куб.м.
Дребна 0.35 куб.м.
ОЗМ 49.87 куб.м.
Дърва за огрев 87.89 куб.м.
Общо 409.24 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 01.11.2019 17:58
Документация - 01.11.2019 17:58
Протокол - 21.11.2019 15:26
Заповед за определяне на купувач - 21.11.2019 15:26
Договор и приложения - 23.12.2019 08:25
 
Резултати
На първо място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 37177.71 лева без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 36657.71 лева без ДДС.