"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2217Е
№ търг EТ01853
Първа дата 21.12.2021 14:00
Втора дата 22.12.2021 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 67561.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2217Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 191 куб.м.
Средна 387 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
ОЗМ 208 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 834.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:16
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
Договор и приложения - 21.01.2022 15:05
Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:52
Протокол - 22.12.2021 13:52
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:33
Документация - 02.12.2021 11:33
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 152012.25 лева без ДДС.
На второ място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 152012.25 лева без ДДС.