"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2317
№ търг EТ03679
Първа дата 21.06.2023 13:00
Втора дата 22.06.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 50575.93 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ03679 от 21.06.2023 13:00 е прекратена на 20.06.2023 16:41 на основание Съгласно Заповед З-26-184/20.06.2023 г. на Директора на ТП ДГС Смолян
 
Данни за дървесина
Обект № 2317
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 115.65 куб.м.
Средна 70.21 куб.м.
Дребна 15.50 куб.м.
ОЗМ 142.90 куб.м.
Дърва за огрев 174.65 куб.м.
Общо 518.91 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за прекратяване - 20.06.2023 16:39
Протокол - 20.06.2023 16:39
Заповед за откриване - 01.06.2023 10:21
Документация - 01.06.2023 10:21