"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2406MT
№ търг EТ05051
Първа дата 18.12.2023 13:30
Втора дата 19.12.2023 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 184845.40 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2406MT
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Трепетлика
Едра 840.07 куб.м.
Средна 123.71 куб.м.
Дребна 4.86 куб.м.
ОЗМ 225 куб.м.
Дърва за огрев 97.25 куб.м.
Общо 1290.89 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2406МТ Заповед З-35-741.pdf - 21.11.2023 11:51
Чепино 2406МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:50