"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2268 E
№ търг EТ02272
Първа дата 27.05.2022 09:00
Втора дата 30.05.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 17333.01 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2268 E
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 60.14 куб.м.
Средна 105.91 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 1.89 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 167.94 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 13.06.2022 09:03
Заповед - 27.05.2022 16:17
Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:06
Протокол - 27.05.2022 16:06
Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16
Документация - 09.05.2022 14:16
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38132.61 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38132.61 лева без ДДС.