"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-3 МТ
№ търг EТ03673
Първа дата 23.06.2023 11:00
Втора дата 26.06.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 35180.01 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 8-3 МТ
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 116.01 куб.м.
Средна 21.48 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 70.96 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 208.45 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 11.07.2023 15:36
Заповед - 23.06.2023 16:21
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 13:43
Протокол - 23.06.2023 13:43
Заповед за откриване - 31.05.2023 11:24
Документация - 31.05.2023 11:24
 
Резултати
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БАШЕВ", с предложена цена в размер на 39753.41 лева без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 39401.61 лева без ДДС.