"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2214-2Е
№ търг EТ01848
Първа дата 16.12.2021 10:30
Втора дата 17.12.2021 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 33170.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2214-2Е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук
Едра куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 264 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 406.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 25.01.2022 08:34
Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
Протокол - 16.12.2021 17:00
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
Документация - 26.11.2021 19:02
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 87568.80 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 87237.10 лева без ДДС.