"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2206-2е
№ търг EТ01839
Първа дата 10.12.2021 14:30
Втора дата 13.12.2021 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 32216.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2206-2е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 171 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 411.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:14
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:02
Договор и приложения - 25.01.2022 08:30
Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:48
Протокол - 13.12.2021 13:48
Заповед за откриване - 22.11.2021 10:33
Документация - 22.11.2021 10:33
 
Резултати
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 82150.80 лева без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 81184.32 лева без ДДС.