"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2219C
№ търг EТ03065
Първа дата 29.12.2022 14:00
Втора дата 30.12.2022 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16751.25 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2219C
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 83.15 куб.м.
Средна 3.44 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 9.57 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.16 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 17.02.2023 10:35
Допълнитено споразумение - 02.02.2023 10:00
Договор и приложения - 17.01.2023 16:28
Заповед - 30.12.2022 17:10
Заповед за определяне на купувач - 30.12.2022 17:10
Протокол - 30.12.2022 17:10
Документация - 06.12.2022 09:18
Заповед за откриване - 06.12.2022 09:18
 
Резултати
На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 33502.25 лева без ДДС.
На второ място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33334.74 лева без ДДС.