"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2276 E
№ търг EТ02376
Първа дата 21.07.2022 09:00
Втора дата 22.07.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 13428.41 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2276 E
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 39.43 куб.м.
Средна 104.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.81 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.35 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.08.2022 15:38
Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:00
Заповед - 21.07.2022 16:00
Протокол - 21.07.2022 16:00
Заповед за откриване - 01.07.2022 15:55
Документация - 01.07.2022 15:55
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 27259.25 лева без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 27259.25 лева без ДДС.