"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1922
№ търг EТ00426
Първа дата 14.10.2019 14:00
Втора дата 15.10.2019 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 8829.96 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00426 от 14.10.2019 14:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 327/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1922
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.24 куб.м.
Дърва за огрев 235.30 куб.м.
Общо 237.54 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 24.09.2019 14:54
Документация - 24.09.2019 14:54
Протокол - 11.10.2019 15:49
Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:49