"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-8С
№ търг EТ04383
Първа дата 06.10.2023 10:00
Втора дата 09.10.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 26183.42 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-8С
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 134.86 куб.м.
Средна 7.69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 150.04 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борино 2308-8С Документация.rar - 18.09.2023 09:47
Борино 2308-8С Заповед З-07-436.pdf - 18.09.2023 09:47