"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2416мт-1е
№ търг EТ04995
Първа дата 15.12.2023 12:00
Втора дата 18.12.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 117417.23 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2416мт-1е
Дървесен вид Бялбор
Едра 265.45 куб.м.
Средна 576.67 куб.м.
Дребна 44.13 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 886.25 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 05.01.2024 16:29
Заповед - 15.12.2023 16:22
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2023 16:22
Протокол - 15.12.2023 16:22
Заповед за откриване - 20.11.2023 15:04
Документация - 20.11.2023 15:04
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 135029.78 лева без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 135029.78 лева без ДДС.