"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-12С
№ търг EТ04387
Първа дата 06.10.2023 14:00
Втора дата 09.10.2023 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 13706.44 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308-12С
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 68.24 куб.м.
Средна 5.66 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 5.73 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 79.63 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борино 2308-12С Заповед З-07-440.pdf - 18.09.2023 09:47
Борино 2308-12С Документация.rar - 18.09.2023 09:46