"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2218-2Е
№ търг EТ01855
Първа дата 23.12.2021 09:00
Втора дата 29.12.2021 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 26943.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2218-2Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 182 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 357.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:17
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
Договор и приложения - 25.01.2022 08:36
Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:29
Протокол - 23.12.2021 14:29
Документация - 02.12.2021 11:34
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:34
 
Резултати
На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 54694.29 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 54694.29 лева без ДДС.