"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2286 E
№ търг EТ02487
Първа дата 20.09.2022 09:00
Втора дата 21.09.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 9162.39 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2286 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 14.77 куб.м.
Средна 83.02 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 97.79 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 18.10.2022 14:23
Заповед - 20.09.2022 15:36
Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:36
Протокол - 20.09.2022 15:36
Заповед за откриване - 01.09.2022 15:30
Документация - 01.09.2022 15:30
 
Резултати
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 21805.95 лева без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 21714.33 лева без ДДС.